Tapahtuma-alan ihmiset kertovat hädästä

Presshopper avasi 14.3. kyselyn, johon pyydettiin tapahtuma-alan ihmisten kuvauksia tilanteestaan ensimmäisen koronavuoden ja sen aikana toteutettujen tapahtumarajoitusten jälkeen. Vuorokaudessa kyselyyn vastasi 320 alan työntekijää, muusikkoa ja yrittäjää. Vastauksista välittyy syvä hätä.

Lähes puolet vastaajista ilmoitti kärsivänsä vakavista mielenterveydellisistä ongelmista ja lähes yhtä suuri joukko ilmoitti todennäköisesti vaihtavansa alaa, mikäli rajoitukset jatkuvat kesän yli.

”Kaikesta joutunut tinkimään. Talous alkaa olemaan niin että olen pakotettu omaisuuden myyntiin. Aletaan olemaan perheen kanssa ihan loppu, ei meinata enää millään jaksaa.”
Tapahtumatuottaja

Koronarajoituksista raskaimmin kärsineen tapahtuma-alan erityispiirteitä ei ole tunnistettu tähänastisissa tukimuodoissa, eikä alan työntekijöiden ja yritysten tilannetta ole myöskään tutkittu kattavasti. Presshopperin kysely toivottavasti antaa virikkeitä kummankin asian korjaamiseen.

”Hakeuduin kesällä 2020 psykiatrin hoitoon ja mielenterveysongelmat nostivat päätään, paniikki ja ahdistuneisuus ja masennushäiriö vei melkein psykoosin partaalle.”
Valo-, ääni- ja lavarakennus-, roudaustyöntekijä

Tapahtuma-alalla toimii suuri joukko yrityksiä, yhdistyksiä, keikkatyöläisiä ja vapaita taiteilijoita, joiden työn kuva, palkkiot ja sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan.  Laaja freelancer-työntekijöiden ja pienten yrityksien verkosto muodostaa alan kivijalan. Viime vuosikymmenien trendi on ollut se, että jatkuvasti kasvava määrä myös muusikoita toimii yrittäjinä. Lisäksi esimerkiksi kesäfestivaaleille työllistyy keikkaluontoisesti suuri joukko aputyövoimaa.

Taloudellisesti mennään rimaa hipoen, onneksi on ollut realisoitavaa, jotta on saanut lapsille ruokaa. Henkisesti voin erittäin huonosti. Elän jatkuvassa stressitilassa, nukun huonosti, koen sairastavani masennusta.”
Äänimies, tuottaja

Tästä monenkirjavasta aluskasvillisuudesta muodostuu ammattitaitoinen kokonaisuus, joka elää yleisön palvelemisesta. Yleisötilaisuuksien rajoitusten ja kieltämisen myötä toiminnalta on pudonnut pohja, eikä päätöksentekokoneisto ole pystynyt hahmottamaan alan todellisuutta.

Seuraukset ovat olleet vakavia.

Kyselyn perusteella ihmisten henkinen hyvinvointi on romahtanut. Yli 70% vastaajista kertoo kokevansa tilanteen henkisesti raskaaksi. Erityisen huolestuttavaa on se, että lähes 50% kertoi erilaisista vakavista mielenterveydellisistä ongelmista. Vastaajat ovat kertomansa mukaan muun muassa ahdistuneita, loppuun palaneita, masentuneita ja apaattisia. Monet ovat hakeneet hoitoa näihin ongelmiinsa ja kertoivat saaneensa lääkityksen.

”Olen velkaantunut niin että ulosotto on jo tuttua. Syksyllä sairastuin masennukseen.”
Av-tekniikko

”Asunto lähdössä alta ja mielenterveys heittelee.”
Muusikko ja tapahtumarakentaja

Tapahtumateollisuus on lento- ja laivaliikenteen ohella eniten koronapandemiasta kärsinyt toimiala. Tästä huolimatta ala ei ole saanut merkittäviä kohdennettuja avustuksia. Lisäksi synnytetty avustusjärjestelmä – esimerkiksi kustannustuet – on luonteeltaan tapahtuma-alalle soveltumaton. Monen yrittäjän ainoa avustus on ollut työmarkkinatuki.

”Talous on vajonnut köyhyysrajan alapuolelle. Olen joutunut myymään kalustoa sekä käyttämään kaikki säästöt. Henkisesti ollut raskain vuosi. Keskivaikea masennus diagnosoitiin viime kesänä.”
Ääniteknikko ja kiertuemanageri

”Miljoona euroa turpaan. Sinne meni kaikki.”
Festivaaliyrittäjä

Monien muusikoiden kohdalla ongelma on se, että he putoavat työntekijän ja yrittäjän väliselle harmaalle alueelle. Vaikka he ovat tehneet töitä verokortilla, heidän saatetaan esimerkiksi TE-toimistossa katsoa yrittäjiksi.

”Taistelen TE -toimiston kanssa parhaillaan siitä, olenko yrittäjä vai palkansaaja. Olen korkeakoulututkinnon suorittanut muusikko, minulla ei ole Y-tunnusta eikä toiminimeä ja olen osoittanut heille, kuinka työnantajia on vuosittain helposti kolmekymmentä. Harjoittelu- ja työmotivaatio on säilynyt, mutta olen miettinyt miksi maksaa veroja, jos ei ole minkäänlaista sosiaaliturvaa olemassa.”
Muusikko

Tapahtuma-alan vaatimus on ollut menetettyjen tulojen korvaaminen, jotta avustukset saavuttaisivat koko alihankintaketjun mukaan lukien pienet yritykset sekä muusikot ja freelancerit. Vain tällä tavalla elinvoimaiset yritykset säilytetään ja työntekijät saadaan pysymään alalla.

”Taloudellisen tilanteen takia pistin yrityksen kiinni ennen täydellistä konkurssia. Sain sillä toiminimiyrittäjän kulut pois sekä pakolliset maksut. Nyt on henkilökohtaiset menot ja yrityksen velkojen maksu taakkana ja rahaa tulee kaikkineen alle 700€ kuukaudessa, joten velkakierre sen kun jatkuu. Nyt on mahdollisesti tulossa koulun ohella työllistyminen eri alalla.”
Visuaalinen- ja tekninen suunnittelija, valo-operaattori ja teknikko

Erityisesti on kritisoitu sitä, että avustukset eivät ole ohjautuneet tapahtumateollisuuden ruohonjuuritasolle. Hallituksen ajatuksena on ollut, että ylätasolle jaetut rahat valuvat myös pienemmille toimijoille. Näin ei ole käynyt lainkaan.

”Firman tilanne hyvin kriittinen taloudellisesti ja muutenkin jatkon kannalta. Suurin osa työntekijöistä vaihtanut alaa ja loputkin ovat henkisesti aivan loppu. Oma talous pysyy pystyssä sukulaisten tuen ja vanhojen säästöjen avulla vielä jonkin aikaa. Henkisesti olen todella väsynyt ja luovuttaminen käy jatkuvasti mielessä.”
Tapahtumatekniikka ja DJ-palvelu yrittäjä

”Liikevaihto on lähes nollautunut. 13 henkilöä on lomautettu ja itsekin olen työtön.”
Tapahtuma-alan yrittäjä

Pelkona on, että tapahtumateollisuuden perustan muodostavasta verkostosta katoaa yrityksiä ja ihmisiä muille aloille. Tietotaito-pääoman katoaminen saattaa vaikeuttaa merkittävästi tapahtumien käynnistämistä sen jälkeen, kun rajoitukset poistuvat. Murentuneelle kivijalalle on vaikea rakentaa.

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan joka kolmas musiikkialan ihminen on harkinnut alan vaihtoa. Vastaavia tuloksia on saatu myös Suomesta.

”Olen joutunut vaihtamaan alaa kokonaan.”
Tapahtumien tuotantopuolen toiminimiyrittäjä.

Epävarmuus kalvaa. Presshopperin kyselyyn osallistuneista 45% pitää varmana tai todennäköisenä sitä, että joutuu vaihtamaan alaa, mikäli rajoitukset jatkuvat kesän yli. Lisäksi Tapahtumateollisuus Ry:n aiemmin tänä vuonna teettämän kyselyn mukaan toimintaedellytykset ovat välittömästi päättymässä 10%:lta alan yrityksistä.

Professori Mika Maliranta Jyväskylän yliopistosta totesi A-studiossa, että ”Olen huolissani siitä, että jos alihankintaketjujen pirstoutumista pääsee tapahtumaan, niin se on kansantaloudellinen taakka. Se että yritys menee konkurssiin, ei aina kansantaloudellisesti ole huono asia, tai katastrofi, koska siellä kuitenkin se tuotantokapasiteetti on olemassa. Mutta jos tietyntyyppiset yritykset menevät konkurssiin, niin se organisatorinen pääoma, tieto näistä verkostoista katoaa. Sitä ei uusi omistaja saa noin vain käsiinsä.”

”Taloudellisesti tämä on katastrofi. Henkilökohtainen talous on ottanut todella ison kolauksen ja yrityksen omavaraisuus vaarantuu päivä päivältä enemmän ja enemmän. Nyt on rahoitettu yritystä ottamalla itse lainaa ja lainaamalla rahat yritykselle. Jokainen päivä pahentaa syöksykierrettä. Henkisesti on todella raskasta, kun tulevaisuuden näkymiä ei ole, tai ne on vaan koko ajan synkempiä. Tästä huolimatta pitää kantaa vastuuta ei pelkästään omasta ja perheen jaksamisesta vaan myös henkilökunnan toimeentulosta ja jaksamisesta. En halua menettää hyvää henkilökuntaa muille aloille epidemian takia.”
Tapahtuma-alan yrittäjä

”Taloustieteilijät ovat aika yksimielisiä siitä, että vastikkeellisessa tuessa on tietty etu, mutta toinen puoli on se, että on kuitenkin aika usein turvallisempaa tukea henkilöitä ja työntekijöitä kuin yrityksiä. Me ollaan syksyllä siinä tilanteessa todennäköisesti, että meillä on tämmöinen ikään kuin allokaatioshokki, niin kuin taloustieteilijät sanoo. Meillä tuhoutuu työpaikkoja ja moni ihminen joutuu löytämään uuden työpaikan”, Maliranta jatkoi vakavaa huoltaan A-studiossa.

Minut irtisanottiin helmikuussa 2021. Olin lomautettuna huhtikuusta 2020 lähtien. Etsin uutta työpaikkaa.
Tuotantosuunnittelija

Valtaosassa vastauksista huokui myös syvä pettymys hallituksen toimintaan. Alan kohtelu koettiin epätasa-arvoiseksi muihin elinkeinoihin nähden. Vastaajat kokivat epäoikeudenmukaiseksi sen, että ala on joutunut kantamaan isoimman taloudellisen vastuun epidemian hillitsemisestä, mutta on jätetty taloudellisten ongelmien kanssa oman onnensa nojaan.

Tapahtumateollisuus ry on jättänyt oikeuskanslerille kantelun alan perustuslain vastaisesta kohtelusta.

Kotimaanavun ja Tapahtumateollisuus Ry:n yhteinen Työt kielletty -kampanja kerää avustuksia tapahtuma-alan hätää kärsiville ihmisille. Tee lahjoitus tai jos tarvitset apua, ohjeet sen hakemiseen löydät myös täältä.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 ”Sairastuin vakavaan masennukseen, josta yritän tällä hetkellä toipua”
Ääniteknikko, kiertuemanageri, tapahtumajärjestäjä

”Apua on pitänyt hakea ammatti-ihmisiltä. Lääkityksiä on jouduttu ottamaan käyttöön.
Muusikko

”YT-neuvottelujen päätteeksi annettiin pari viikkoa sitten irtisanomislappu. Omalla yritykselläni on satunnaisia streamauskeikkoja, mutta kovin kauas tulevaisuuteen ei valitettavasti tiedä tilanteen kehittymisestä. Realismia on, että on harkittava alan ulkopuolisten töiden hankkimista, koska vähäisetkin tarjolla olevat työt ovat usein selkeästi pienempää korvausta vastaan kuin mikä on ollut ennen koronaa.”
Ääniteknikko ja projektipäälikkö

”Ollaan oltu vuosi lomautettuna mieheni kanssa, talous meni nurin ja tässä tilanteessa joudutaan opiskelemaan uusi ala. Meillä on lapset ja eläimiä, kyllä on itkun kanssa välillä mietitty mistä edes ruokaa. Nyt lähtee myös talo myyntiin.”
Yritysmyynti-, laskutus-, tapahtumien vip-palvelutyöntekijä

”Olin töissä 15 vuotta kongressitalossa. Viime keväänä koko talon henkilökunta lomautettiin. Itse tein muutamia päiviä silloin tällöin. Syksyllä tilanne normalisoitui, mutta loppuvuodesta lomautukset tulivat uudelleen päälle. Kolmisen viikkoa sitten työsuhteeni irtisanottiin yt:den päätteeksi 22 muun ammattilaisen tavoin ja nyt olen työtön työnhakija ensimmäistä kertaa.”
Tapahtumakoordinaattori

”Tänä vuonna on ollut vain yksi laitevuokra keikka (400 euroa). Kiinteät kulut ovat kuitenkin ilman palkkakuluja noin 5000 euroa kuukaudessa oli töitä tai ei. Kalusto ei liiku eikä tuota mitään, näin on menty jo käytännössä kokonainen vuosi. Omaa osaamista on myyty asennuspuolelle, mutta siitä tuleva laskutus ei riitä kiinteiden kulujen jälkeen omaan palkkaan.”
Tapahtumatekniikan yrittäjä

”Nyt painaa jatkuva epävarmuus, henkiset ongelmat, ahdistuneisuus ja identiteetin häviämisen pelko.”
Muusikko

”Viimeisen vuoden työt: kolme jumalanpalveluskeikkaa, yksi apurahakonsertti.”
Freelancemuusikko, instrumentalisti, kapellimestari

Olen työtön ja henkisesti aivan loppu.
Ääniteknikko

”Monet ovat investoineet työkaluihinsa, erilaisiin laitteistoihin, varastoihin ja kuljetuskalustoon tuhansia euroja. Meidät on nyt unohdettu täysin. Väliinputoajia tukien suhteen on enemmistö, niin huonosti tuet ovat meille osuneet. Toivon valtiolta kaikille meille korvausta menetetyistä tuloista. Esim vuoden 2018/2019 tuloihin suhteutettuna. Mahdollinen tapahtumatakuu epäilyttää suuresti. Pelkään että ne rahat jäävät festivaalin järjestäjälle eivätkä YHTÄÄN AINUTTA EUROA valu alaspäin (ohjelmatoimistoille, artisteille, muusikoille, teknikoille, bussikuskeille, bussivuokraamolle, festarin tai bändin laitetoimittajille, merchandise tms. -kauppiaille, securitylle, cateringille, puhtaanapidolle jne.). Olen äänestänyt jokaisissa vaaleissa. Tällä kertaa en yhtään tiedä kenelle ääneni antaisin, kaikki puolueet tuntuvat unohtaneen kulttuuri- ja tapahtuma-alan.”
Ääniteknikko, kiertuemanageri